ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

راهنمای جامع تغییر آدرس شرکت در ۶ گام ساده

2018-10-25
محسن شیخ ها

تغییر آدرس شرکت

 

تغییر آدرس شرکت زمانی انجام می شود که شرکاء و سهامداران شرکت تصمیم می گیرند بنا به عللی مرکز اصلی شرکت را تغییر بدهند که این تغییر آدرس شرکت ممکن است از یک نقطه شهر به نقطه دیگر همان شهر و یا از یک شهر به شهری دیگر از یک استان و یا از یک استان به استان دیگر صورت گیرد.

 

ثبت تغییر آدرس شرکت ها

ثبت تغییر آدرس شرکت ها

تصمیم به تغییر آدرس شرکت در اختیار کدام مجمع است؟

 

از آنجایی که تغییر آدرس شرکت تغییر در مواد اساسنامه شرکت را در پی دارد و تغییر در مواد اساسنامه نیز در اختیار مجمع عمومی فوق العاده شرکت است، بنابراین نتیجه می گیریم که تصمیم به تغییر آدرس شرکت در اختیار انحصاری مجمع عمومی فوق العاده است.

 

نکته مهم: علی رغم اینکه تصمیم به تغییر آدرس شرکت در اختیار انحصاری مجمع عمومی فوق العاده است، اما همین مجمع می تواند تصمیم بگیرد که تغییر آدرس شرکت با تصویب و تصمیم هیات مدیره شرکت باشد و در واقع اختیارات خود را در این مورد خاص، به هیات مدیره شرکت تفویض کند و یا مجمع عمومی موسسین که نهادی فراتر از مجمع عمومی فوق العاده است، می تواند در هنگام تاسیس شرکت و تصویب اساسنامه شرکت، اختیار تغییر آدرس شرکت را به هیات مدیره شرکت تفویض نماید.

 

از کجا متوجه شویم که هیات مدیره شرکت، اختیار تغییر آدرس شرکت را دارد یا خیر؟

 

بسته به اینکه اختیار تغییر آدرس شرکت از طریق کدام مجمع به هیات مدیره تفویض شده باشد، از دو طریق قابل مشاهده است.

 

۱- چنانچه مجمع عمومی موسسین اختیار تغییر آدرس شرکت را به هیات مدیره تفویض نموده باشد، این موضوع در اساسنامه شرکت و با قید تبصره ای در ذیل آدرس شرکت که معمولا آدرس شرکت در همان مواد ابتدایی اساسنامه ذکر شده است، ذکر شده و قابل مطالعه است و همچنین این موضوع در روزنامه رسمی ثبت تاسیس شرکت نیز منعکس و قابل مشاهده است.

 

۲- چنانچه اختیار تغییر آدرس شرکت از ابتدا و در هنگام تنظیم و تصویب اساسنامه شرکت، توسط مجمع عمومی موسسین به هیات مدیره داده نشده باشد، طبیعتا این موضوع در اساسنامه و روزنامه رسمی ثبت تاسیس شرکت قید نشده و قابل مشاهده نیست. اما مجمع عمومی فوق العاده می تواند این اختیار را به هیات مدیره بدهد که هر وقت صلاح بداند نسبت به تغییر آدرس شرکت و یا ثبت شعبه اقدام نماید و طبیعتا چنین تصمیمی باید مطابق با تشریفات مندرج در قانون تجارت و همچنین اساسنامه شرکت اتخاذ شود و پس از آن در مرجع ثبتی به ثبت برسد و در روزنامه رسمی کشور و همچنین در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به اگهی های شرکت، به منظور اطلاع عموم به چاپ برسد که طبیعتا با مطالعه روزنامه رسمی تغییرات شرکت می توانید متوجه بشوید که آیا هیات مدیره اختیار تغییر آدرس شرکت را دارد یا خیر.

 

ثبت تغییر آدرس شرکت ها

ثبت تغییر آدرس شرکت ها

مراحل تغییر آدرس شرکت در ۶ گام ساده

 

۱-  مطابق با توضیحات بالا و بسته به مورد، نخستین گام، تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت یا تشکیل جلسه هیات مدیره شرکت، مطابق با تشریفات منرج در قانون تجارت و اساسنامه شرکت است

 

۲- پس از آنکه هر کدام از دو نهاد مذکور در بند اول، تصمیم به تغییر آدرس شرکت گرفتند، این تصمیم به صورت مکتوب در صورتجلسه ای تنظیم می گردد و همه نفرات آن را امضاء می نمایند و همچنین تمام اوراق صورتجلسه فوق الذکر باید ممهور به مهر شرکت شود

 

نکته: چنانچه مجمع عمومی فوق العاده و یا هیات مدیره شرکت با حضور کلیه شرکاء تشکیل نشده باشد، باید مطابق با تشریفات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مستندات دعوت به حضور در جلسه فوق الذکر را در هنگام ارائه مدارک به اداره ثبت شرکت ها، ارائه نمایید. اما اگر کلیه نفرات حاضر باشند، رعایت تشریفات دعوت از اعضاء الزامی نیست.

 

۳- مراجعه به وبسایت اداره ثبت شرکت ها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir و ثبت اینترنتی تغییرات شرکت در این وبسایت، تایید نهایی اطلاعات وارد شده و اخذ پرینت رسید پذیرش اینترنتی

 

۴- در ادامه باید صورتجلسه مربوطه را به همراه مدارکی که در ادامه به آن اشاره می نماییم، از طریق باجه های پستی منتخب، به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال نمایید

 

۵- پس از چند روز و از طریق کد پیگیری ای که در هنگام ورود اطلاعات مربوط به تغییر آدرس شرکت خود در وبسایت اداره ثبت شرکت ها، از طریق این پرتال دریافت کرده اید، مجددا به این وبسایت مراجعه نمایید تا در صورتیکه تغییرات شرکت شما منجر به صدور پیش نویس آگهی شده باشد، با اخذ پرینت این پیش نویس به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید و با ارائه رسید، اوراق مربوط به ثبت نهایی تغییر آدرس شرکت خود را دریافت نمایید و چنانچه پرونده تغییرات شرکت شما توسط وکیل دادگستری انجام می شود، باید ایشان به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید

 

۶- پس از این مرحله، ثبت تغییر آدرس شرکت شما در اداره ثبت شرکت ها نهایی شده است، اما همچنان دو کار دیگر باقی مانده است

 

الف) مراجعه به پرتال روزنامه رسمی و پرداخت هزینه انتشار آگهی ثبت تغییر آدرس شرکت در روزنامه رسمی کشور.

 

نکته مهم: برای سهولت هرچه بیشتر کار، کارشناسان باتجربه موسسه حقوقی مشهور قبلا در همین وبسایت مقاله ای منتشر نموده اند و در آن نحوه انتشار انواع آگهی در روزنامه رسمی را بصورت تصویری آموزش داده اند که در صورت تمایل می توانید با کلیک بر روی کلمه روزنامه رسمی ، و با مطالعه این مقاله و مشاهده تصاویر منرج در آن، به راحتی آگهی های خود را در روزنامه رسمی منتشر نمایید.

 

ب) با همان کد پیگیری دریافتی از پرتال اداره ثبت شرکت ها باید به این وبسایت مراجعه نمایید و از همین طریق نسبت به پرداخت هزینه انتشار آگهی ثبت تغییرات شرکت خود در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ و منتشر می شود، اقدام نمایید و هر دو روزنامه رسمی و کثیر الانتشار، پس از چاپ به آدرس شما ارسال خواهد شد.

 

ثبت تغییر آدرس شرکت ها

ثبت تغییر آدرس شرکت ها

مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییر آدرس شرکت

 

۱- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضاء

 

۲- کپی روزنامه رسمی ثبت تاسیس شرکت و ثبت تغییرات شرکت (درصورت وجود)

 

۳- اصل مجوز صادره از سوی مرجع ذی صلاح (چنانچه موضوع شرکت شما از موضوعات مجوزی باشد)

 

۴- یک نسخه امضاء و مهر شده از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و یا جلسه هیات مدیره (بسته به مورد)

 

۵- مستندات تشریفات دعوت از اعضاء (چنانچه مجمع عمومی یا جلسه هیات مدیره با حضور تمامی نفرات نباشد

 

۶- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (چنانچه پرونده ثبت تغییرات شرکت شما توسط وکیل دادگستری پیگیری و انجام می شود)

 

ثبت تغییر آدرس شرکت ها

ثبت تغییر آدرس شرکت ها

ثبت تغییرات شرکت ها، از جمله ثبت تغییر آدرس شرکت از امور تخصصی ای است که نیاز به دانش کافی و تجربه دارد و در صورتی که کوچکترین اشتباهی در هر کدام از مراحل پیش گفته داشته باشید، پرونده تغییرات شرکت شما با اخطار رفع نقص یا حتی با اخطار رد مواجه می شود که این موضوع وقت و هزینه شما را به هدر می دهد. از همین رو توصیه می نماییم چنانچه تبحر کافی در ثبت تغییرات شرکت ندارید، خودتان اقدام با این موضوع نکنید و برای انجام آن از تجربه کارشناسان متخصص بهره ببرید که برای همین منظور می توانید تمام امور ثبتی و حقوقی شرکت خود را با خیالی آسوده به کارشناسان ثبتی خبره و وکلای پایه یک با تجربه موسسه حقوقی مشهور محول نمایید.

 

شماره تماس موسسه:  43000430-021

 

شماره تلگرام موسسه جهت ارسال مدارک مورد نیاز:  ۰۹۳۹۱۱۵۱۲۱۲

 

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و یکم، پلاک ۲۴، طبقه ۵، واحد ۱۴

 

 

 

لینک های مفید:  ثبت برند  |  شناسه ملی  |  شماره ثبت

 

 

لینک کوتاه: کپی لینک
مشاوره تخصصی در امور حقوقی و ثبتی شما شروع مشاوره

مطالب مشابه

نظرات و بازتاب ها

نظر خود را ارسال کنید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰